KENTSEL DONÜŞÜM

ANASAYFA // KENTSEL DONÜŞÜM

1-Kentsel dönüşüm nerelerde ve nasıl yapılır ?

Kentsel dönüşüm yüksek risk taşıyan yerleşim alanları değildir. Standardı düşük ve niteliksiz yapılar da kentsel yenileme ve dönüşüm yerleri olarak görülmektedir. Yenileme alanlarına yönelik uygulamaların planlı bir şekilde yapılması ve dönüşümün kentsel yaşamın odak noktasında insan olduğunun bilinciyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Nüfus ve yapı yoğunluğunun dikkate alınarak kent bütünlüğü içerisinde düşünülecek bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Ayrıca kentsel donatı alanlarının bilim ve bilgi ölçüsünde ele alınıp değerlendirilmesi de gerekmektedir. Kentsel dönüşüm; oturma, konaklama, okul, iş yerleri ve benzeri yerleşim yerlerinin ulaştırması ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi temelinde bütünlüklü bir kent planlaması kapsamında ele alınmalıdır. Var olan yapı stokunun özellikleri dikkate alınarak dönüşüm modellerinin öncelikleri de belirlenmelidir.

2-Neden Yönder İnşaatı tercih etmeliyiz ?

Yönder İnşaat olarak, standardı düşük ve niteliksiz yapılar da kentsel yenileme ve dönüşüm yerleri olarak görülmektedir. Yenileme alanlarına yönelik uygulamaların planlı bir şekilde yapılması ve dönüşümün kentsel yaşamın odak noktasında insan olduğunun bilinciyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kentsel donatı alanlarının bilim ve bilgi ölçüsünde ele alınıp değerlendirilmesi de gerekmektedir. Kentsel dönüşüm; oturma, konaklama, okul, iş yerleri ve benzeri yerleşim yerlerinin ulaştırması ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi temelinde bütünlüklü bir kent planlaması kapsamında ele alınmalıdır. Yaşam standartlarınızı üst noktaya taşımak Yönder İnşaat olarak her zaman ilkemiz olmuştur.

3-Kentsel dönüşüm amacımız.

Türkiye’nin kentsel vizyonuna paralel olarak, modern ve güvenli şehirler yapmayı ve mevcut olanları da kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenmelidir. Halkımızın güven ve huzur içinde yaşadığı çevre ile barışık depreme ve afet risklerine karşı güvenli, planlama standartlarına uygun kentsel dönüşüm ile yenilenmiş modern kentler oluşturulmaktır. Amacımız Yönder İnşaat güvencesiyle güvenle yaşamanızdır.

4-Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabiliriz.

  1. Tüm gecekondu, kaçak binalar ile kat irtifaklı ya da iskanlı binalar kentsel dönüşümden faydalanabilir.
  2. Binadan bir kişinin talebi ile deprem risk raporu alınarak Kentsel Dönüşüm kapsamına girilir.
  3. Kentsel dönüşüm kapsamına girmiş binada 2/3 çoğunluk bina için tüm kararları alabilir.
  4. Eviniz deprem dayanıklı hale gelecek
  5. Yenilenen Evinizin değeri en az 1,5 kat artacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTEK FORMU

Kentsel dönüşüm istek formunu doldurarak, kentsel dönüşümde alanında uzman ekibimiz size en kısa sürede cevap verecektir.